Danh sách dược sĩ tư vấn Danh sách nhà thuốc

Hỗ trợ 24/7
 • Dược sĩ tư vấn

  0984.464.844 - 0931.084.084 - 1800 1044

Zalo: 0984.464.844

Thăm dò ý kiến

Bạn đang dùng sản phẩm nào của Botania?

BoniHappy đã được chứng minh lâm sàng

Thứ hai, 04-09-2017 15:16 PM

    Nghiên cứu lâm sàng cho kết quả 86.7% bệnh nhân cải thiện cho kết quả tốt và khá sau khi sử dụng BoniHappy

 

 

Nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, Hà Nội từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016 bởi BS CK II Lại Đoàn Hạnh (Phó giám đốc bệnh viện) và các bác sĩ khác.

Đối tượng nghiên cứu: Số lượng 30 bệnh nhân được chẩn đoán mất ngủ mãn tính có đặc điểm:

 • Lứa tuổi trung bình 55.42 ± 13.58 (trải dài từ 16 đến 70 tuổi) trong đó nữ chiếm 56%
 • Tỷ lệ bệnh nhân trong nhóm lao động trí óc (58%) chiếm tỷ lệ cao hơn trong nhóm  bệnh nhân lao động chân tay (42%)
 • Thời gian mắc bệnh: trên 1 năm chiếm 62%, trung bình là 18.51±16.97 tháng.

 

Nghiên cứu về tác dụng hỗ trợ điều trị mất ngủ của BoniHappy được đánh giá trên các phương diện:

 1. Thời lượng giấc ngủ
 2. Thời gian đi vào giấc ngủ
 3. Số lần thức giấc giữa đêm
 4. Triệu chứng sau giấc ngủ

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau thời gian sử dụng BoniHappt hỗ trợ điều trị mất ngủ, các chỉ số đã được cải thiện đáng kể, cụ thể:

 1. Thời lượng giấc ngủ: So sánh thời lượng giấc ngủ trung bình tại các thời điểm hỗ trợ điều trị:
 • Trước hỗ trợ điều trị, thời lượng giấc ngủ trung bình ở bệnh nhân là 3.37± 1.76
 • Sau 30 ngày, thời lượng giấc ngủ đã tăng lên rõ rệt 5.63 ± 1.53, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05
 • Sau 60 ngày, thời ngủ trung bình là 6.17 ± 1.62, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.05

 

Biểu đồ đánh giá thời lượng giấc ngủ ít nhất và nhiều nhất sau thời gian 30 và 60 ngày sử dụng BoniHappy

 

2. Thời gian đi vào giấc ngủ

 • Trước hỗ trợ điều trị có 25/30 bệnh nhân có thời gian đi vào giấc ngủ trung bình là 46 ± 13.5 phút
 • Sau 30 ngày thời gian đi vào giấc ngủ rút ngắn rõ rệt: 32 ± 15.5 phút
 • Sau 60 ngày, thời gian chỉ còn 24 ±14.6 phút

 

Biểu đồ so sánh thời gian đi vào giấc ngủ trước khi dùng và sau 30 và 60 ngày đã giảm rõ rệt

 

3. Số lần thức giấc

 • Trước hỗ trợ điều trị: Số lần thức giấc trung bình từ 2-4 lần
 • Sau 30 ngày, thời gian thức giấc còn từ 1-2 lần
 • Sau 60 ngày, thời gian thức giấc còn từ 0-1 lần

 

4. Triệu chứng sau  giấc ngủ

 • Dấu hiệu mệt mỏi: Trước hỗ trợ điều trị chiếm tỉ lệ 80 %, sau hỗ trợ điều trị còn 6.7%
 • Độ tập trung: Trước hỗ trợ điều trị chiếm 63.3%, sau hỗ trợ điều trị còn 10.7%
 • Giảm trí nhớ: Trước hỗ trợ điều trị là 53.3%, sau hỗ trợ điều trị còn 6.3%
 • Buồn ngủ ban ngày: Trước hỗ trợ điều trị chiếm 76.7%, sau hỗ trợ điều trị còn 3.3%

 

Biểu đồ thể hiện sự suy giảm triệu chứng của bệnh mất ngủ sau thời gian thử nghiệm

 

KẾT QUẢ CHUNG:

Trên lâm sàng, sau hỗ trợ điều trị kết quả tốt và khá chiếm tỷ lệ cao 86.7%:  loại tốt chiếm 70.0%, loại khá chiếm 16.7%, loại trung bình chiếm 13.3%, không có loại kém. Và đặc biệt không phát hiện những triệu chứng không mong muốn trong quá trình hỗ trợ điều trị.

 

 

Cụ thể:

Loại A: Kết quả hỗ trợ điều trị tốt: thời lượng giấc ngủ về bình thường, thời gian đi vào giấc ngủ dưới 15 phút, không thức giấc về đêm

Loại B: Kết quả hỗ trợ điều trị khá: thời lượng giấc ngủ về bình thường, thời gian đi vào giấc ngủ trên 15 phút, thức giấc 1 lần vào đêm

Loại C: Kết quả hỗ trợ điều trị trung bình:  Thời lượng giấc ngủ có tăng, thời gian đi vào giấc ngủ trên 30 phút và thức giấc trên 1 lần về đêm.

Loại D: Kết quả hỗ trợ điều trị kém: các chỉ tiêu theo dõi không thay đổi.

 

Kết luận: BoniHappy có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, tạo giấc ngủ sâu và ngon, cải thiện và phục hồi sức khỏe. Hiệu quả sau kiểm chứng lâm sàng đạt 86.7% loại khá và tốt.

Đặt hàng online

BoniBeauty+

360.000đ

BoniSnow

400.000đ

Chuyên gia
Hỗ trợ 24/7
 • Dược sĩ tư vấn

  0984.464.844 - 0931.084.084 - 1800 1044

Zalo: 0984.464.844

Danh sách nhà thuốc